Ekonomski fakultet Mostar
logo
NOVOSTI
JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK
Mostar, 12.5.2017
DODJELA DEKANOVIH NAGRADA
Mostar, 26.4.2017
OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA KOJIMA JE ISTEKAO APSOLVENTSKI STAŽ
Mostar, 21.4.2017
INVESTICIONO ODLUČIVANJE - OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE
Mostar, 6.4.2017
OBAVJEŠTENJA STUDENTSKE SLUŽBE (STUDIJ POSLOVNA INFORMATIKA, APSOLVENTI, IMATRIKULANTI)
Mostar, 5.4.2017

PRETRAGA

IZDVAJAMO

Vizija i misija Fakulteta
Vizija:
Postati moderna, progresivna i otvorena visoko obrazovna ustanova prepoznatljivog imidža, tržišno orijentisane organizacije koja pruža obrazovne usluge vrhunske kvalitete.

Misija:

Edukacija i osposobljavanje visokoobrazovanog akademskog i stručnog kadra koji će uspješno odgovarati savremenim poslovnim izazovima, kao i naučnoistraživački rad i saradnja na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa naučnoistraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i privredom, te podizanje stepena kvaliteta visokog obrazovanja u BiH.
Kontakt informacije 
Kontakt informacije
Žiro račun 
Žiro račun
  Početna stranica
  Statut Univerziteta
  Novosti
  O nama
  Nastavno osoblje
  Studenti
  Ispitna literatura
  Obavještenja
  Studentska služba - Obavještenja
  Visina naknade pri upisu na Fakultet - ak. 2015/2016.
  Raspored ispitnih rokova - ak. 2015/2016.
  Raspored nastave - ak. 2016/2017.
  Termini konsultacija nastavnog osoblja - ak. 2015/2016.
  Kalendar - ak. 2015/2016.
  Teme za diplomske, završne i seminarske radove - ak. 2015/2016.
  Poslovna informatika
fakultetfakultet