logo
NOVOSTI
POSLOVNA INFORMATIKA - RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR
Mostar, 6.10.2015
RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR AK. 2015/16. GODINE
Mostar, 6.10.2015
MATEMATIKA ZA EKONOMISTE/POSLOVNA MATEMATIKA - IZMJENA TERMINA ISPITNOG ROKA
Mostar, 5.10.2015
STUDENTSKA SLUŽBA - OBAVJEŠTENJE ZA UPIS
Mostar, 2.10.2015
JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA AMIRA HADŽIOMEROVIĆA
Mostar, 2.10.2015

PRETRAGA

IZDVAJAMO

VIZIJA I MISIJA FAKULTETA

Vizija:

Postati moderna, progresivna i otvorena visoko obrazovna ustanova prepoznatljivog imidža, tržišno orijentisane organizacije koja pruža obrazovne usluge vrhunske kvalitete.

Misija:

Edukacija i osposobljavanje visokoobrazovanog akademskog i stručnog kadra koji će uspješno odgovarati savremenim poslovnim izazovima, kao i naučnoistraživački rad i saradnja na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa naučnoistraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i privredom, te podizanje stepena kvaliteta visokog obrazovanja u BiH.

 

VIZIJA I MISIJA FAKULTETA
Studenti i prava studiranja 
Studenti i prava studiranja
Kontakt 
Kontakt
  Početna stranica
  Novosti
  O nama
  Nastavno osoblje
  Studenti
  Ispitna literatura
  Obavještenja
  Postdiplomski studij
  Doktorski studij
  Visina naknade pri upisu na Fakultet - ak. 2015/2016.
  Raspored ispitnih rokova - ak. 2014/2015.
  Raspored nastave - ak. 2015/2016.
  Termini konsultacija nastavnog osoblja - ak. 2014/2015.
  Kalendar - ak. 2015/2016.
  Teme za diplomske, završne i seminarske radove - ak. 2014/2015.
fakultetfakultet

back link

backlink

seo

hack

seo forum

lerning hack