logo
NOVOSTI
AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ - RASPORED ISPITNIH TERMINA
Mostar, 28.8.2015
ODLUKA REKTORA O RASPOREDU ZAPOSLENIKA PO INTERNOM KONKURSU
Mostar, 27.8.2015
STUDENTI EFMO DRŽAVNI PRVACI U BIZNIS PLANIRANJU
Mostar, 18.7.2015
POSLOVNA INFORMATIKA - RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA
Mostar, 16.7.2015
RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS NA II CIKLUS STUDIJA
Mostar, 15.7.2015

PRETRAGA

IZDVAJAMO

VIZIJA I MISIJA FAKULTETA

Vizija:

Postati moderna, progresivna i otvorena visoko obrazovna ustanova prepoznatljivog imidža, tržišno orijentisane organizacije koja pruža obrazovne usluge vrhunske kvalitete.

Misija:

Edukacija i osposobljavanje visokoobrazovanog akademskog i stručnog kadra koji će uspješno odgovarati savremenim poslovnim izazovima, kao i naučnoistraživački rad i saradnja na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa naučnoistraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i privredom, te podizanje stepena kvaliteta visokog obrazovanja u BiH.

 

VIZIJA I MISIJA FAKULTETA
Studenti i prava studiranja 
Studenti i prava studiranja
Kontakt 
Kontakt
  Početna stranica
  Novosti
  O nama
  Nastavno osoblje
  Studenti
  Ispitna literatura
  Obavještenja
  Postdiplomski studij
  Doktorski studij
  Visina naknade pri upisu na Fakultet - ak. 2014/2015.
  Raspored ispitnih rokova - ak. 2014/2015.
  Raspored nastave - ak. 2014/2015.
  Termini konsultacija nastavnog osoblja - ak. 2014/2015.
  Kalendar - ak. 2014/2015.
  Teme za diplomske, završne i seminarske radove - ak. 2014/2015.
fakultetfakultet

back link

backlink

seo

hack

seo forum

lerning hack