VIJESTI


OBAVJEŠTENJA STUDENTSKE SLUŽBE (STUDIJ POSLOVNA INFORMATIKA, APSOLVENTI, IMATRIKULANTI)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STUDIJA POSLOVNA INFORMATIKA Studenti studijskog programa Poslovna informatika obavezni su uplatiti treću ratu školarine (iznos: 500,00 KM) do 30.04.2017. godine. Uplatu izvršiti na transakcijski račun br.: 1610000000291108 sa naznakom:uplata treće rate školarine - studij ...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA KOJIMA JE ISTEKAO APSOLVENTSKI STAŽ

Studenti II ciklusa kojiima je 31.03.2017. godine istekao apsolventski staž, a nisu završili studij, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta o visini troškova školarine i drugih usluga, dužni su uplatiti školarinu za semestar: 01.04.2017. - 30.09.2017. <span st ...

JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK

U nastavku možete preuzeti ispitne termine junsko-julskog ispitnog roka (za I ciklus studija).

POSLOVNA INFORMATIKA - RASPORED NASTAVE

U nastavku možete preuzeti raspored nastave. Obavještavaju se studenti II godine da će se uvodno predavanje iz predmeta Marketing održati u ponedjeljak, 20.02. sa početkom u 08.15h (AMF EF).

RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2016/2017. GODINE

U nastavku možete preuzeti raspored nastave.

JAVNE ODBRANE DOKTORSKIH DISERTACIJA

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru EKONOMSKI FAKULTET Na osnovu člana 23., 24., i 25. Pravilnika o doktoratu, Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta O G L A Š A V A JAVNE ODBRANE DOKTORSKIH DISERTACIJE KANDIDATA 1. mr. sc. DELISMAJLOVIĆ DENISA NA ...

DRSS ENTREPRENEUR ACADEMY - RAZMJENA STUDENATA MOSTARA I DAYTONA

Tokom prošlogodišnje posjete prostorijama INTERA Tehnološkog Parka, delegacija iz Daytona izrazila je zanimanje za ostvarivanjem međusobne saradnje kako bi se omogućila razmjena studenata iz Mostara i Daytona. Nekoliko mjeseci poslije, INTERA TP u saradnji s The Dayton Regional STEAM School s ponosom objavljuje da otvara pri ...

SVEČANA PROMOCIJA – DODJELA DIPLOMA

Svečana promocija, dodjela diploma studentima koji su završili I i II ciklus studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta 'Džemal Bijedić' u Mostaru u 2016. godini, održat će se 11.02.2017. godine sa početkom u 11 sati u Sportskoj dvorani, Univerzitetski kampus &ndash; Sjeverni logor, Mostar. Studentska služba

APSOLVENTSKI ISPITNI TERMINI (SA IZMJENAMA)

U nastavku možete preuzeti listu ispitnih termina. Revidirani termini: Finansijski menadžment - 03.02. 10h (AMF1,2) - 17.02. 10h (AMF1,2) Analiza poslovanja preduzeća - 31.01. 10h (AMF1,2) - 16.02. 11h (AMF1,2) Marketing menadžment, Spoljnotrgovinsko poslovanje <br ...

TERMINI JANUARSKO-FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA (SA IZMJENAMA)

Revidirani ispitni termini: Engleski jezik: - 02.02. 12h (NZ4) - 20.02. 12h (NZ4) Mikroekonomija, Finansijski menadžment, Poslovne finansije: - 03.02. 10h (AMF1,2) - 17.02. 10h (AMF1,2) Osnovi računovodstva, Analiza poslovanja preduzeća, Finansijsko izvještavanje i analiza:< ...

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE mr. sc. EDINE ŠILJEGOVIĆ LELIĆ

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru EKONOMSKI FAKULTET Na osnovu člana 23., 24., i 25. Pravilnika o doktoratu, Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta O G L A Š A V A JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE mr. sc. EDINE ŠILJEGOVIĆ LELIĆ ...

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA MASTER STUDIJA

Predavanja iz predmeta PRIMJENA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH METODA U EKONOMIJI bit će realizovana kako slijedi: - 25.01., 16h, AMF1 - 26.01., 16h, AMF1 Predmetni nastavnik

Dan državnosti Bosne i Hercegovine

25.11.

Takmičenje u marketing planiranju

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta 'Džemal Bijedić' u Mostaru, u periodu od 31.05. &ndash; 03.06. održati će se XII Takmičenje studenata u marketing planiranju. Ove akademske godine projekti su koncipirani za 14 preduzeća, i to: BH TELECOM, PINK TV &ndash; ZABRANJENI FORUM, UNICREDIT BANK, HERCEGOVINA PROMET - CITROEN, ...

40 godina Ekonomskog fakulteta

Dana 06.10. 2016. godine...