VIJESTI


Poslovna informatika - obavještenje za studente treće godine

Vježbe iz predmeta ˝Upravljanje projektima˝ neće biti održane u ponedjeljak 25.02.2019 godine. Termin nadoknade bit će naknadno objavljen.

RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR- STUDIJI TURIZMA

U prilogu je raspored nastave za ljeni semestar akademske 2018/2019 godine.

Obavještenje za studente - "Platnobilansna i valutna politika", "Upravljanje projektima"

U ponedjeljak 25.02.2019. godine , vježbe iz predmeta "Platnobilansna i valutna politika", te predavanja iz predmeta "Upravljenje projektima" neće biti održani. Termin nadoknade bit će naknadno objavljen..

RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR

U prilogu je raspored nastave za ljetni semestar akademske 2018/2019 godine.

RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR - POSLOVNA INFORMATIKA

U prilogu je raspored nastave za ljetni semestar akademske 2018/2019. godine.

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE ELE MEŠKIĆ

Osnovni podaci odbrane diplomskog rada kandidatkinje Ele Meškić nalaze su u prilogu.

Spoljnotrgovinsko poslovanje, Međunarodna ekonomija - upis ocjena

Studenti koji nisu upisali ocjene iz navedenih predmeta potrebno je da dostave indekse predmetnim asistentima u utorak (12.2.) u terminu od 9 do 10h.  

Master studij - Izmjena termina ispita

Drugi januarsko/februarski rok iz predmeta ˝Primjena naučno-istraživačkih metoda u ekonomiji˝ će se umjesto 14.02.2019. godine održati 21.02.2019. godine u 14 h.

Obilježavanje 42. godišnjice Univerziteta

U periodu 05.02. do 15.02.2019. godine bit će upriličene manifestacije povodom obilježavanja 42. godišnjice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. &nbsp; Nadamo se da ćete svojim prisustvom uveličati planirane događaje. <p style=" ...

Potpisani Memorandumi o saradnji između Fakulteta i partnerskih organizacija

U srijedu, 30.01.2019. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru upriličeno je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Ekonomskog fakulteta i organizacija sa kojima Fakultet ostvaruje uspješnu saradnju na različitim poljima. &nbsp; <p style="te ...

Dobitnici Dekanove nagrade

Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta je na sjednici &nbsp;održanoj&nbsp; 22. 01. 2019. godine usvojilo odluku o dodjeli Dekanove nagrade za studente sa najboljim uspjehom sa I i II ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini. &nbsp; &nb ...

Izmjena termina ispita - "Preduzetništvo"

Drugi januarsko/februarski rok iz navedenog predmeta će se umjesto 04.02.2018. godine održati 05.02.2018. godine u 9 h u AMF1.

IZMJENA TERMINA ISPITA - POSLOVNO PRAVO

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz navedenog predmeta ,umjesto u ranije objavljenim,&nbsp; održavati u sljedećim terminima: 26.01. 2019. godine u 13 h u amf 2, 09.02. 2019. godiine u 13 h u amf 2.

TAKMIČENJE STUDENATA U BIZNIS PLANIRANJU

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta 'Džemal Bijedić&rdquo; u Mostaru u četvrtak, 17.01.2019. godine u 10:00h (Amfitetar 2) održat će se takmičenje studenata u biznis planiranju. &nbsp; &nbsp; Sa zadov ...

Obavještenje za studente Studija turizma - I godina

Vježbe iz predmeta "Savremeni engleski jezik I" na I godini Turizma danas umjesto od 13:15 h&nbsp; početi će u 13:40 h.

Obavještenje za studente II godine

...

Obavještenje za studente Studija turizma - I godina

Drugi parcijalni test iz predmeta "Osnovi ekonomije" će biti održan 11.01.2019.god (petak) s početkom u 09:00h (NZ").

Obavještenje za studente Studija turizma - ispitni rokovi

Studij turizma: januarsko-februarski ispiti iz predmeta "Računovodstvo" će biti umjesto u 10:00h&nbsp; biti održan u 09:00h. Datumi ostaju nepromijenjeni.

Obavještenje za studente treće godine - "Upravljanje investicijama"

Prezentacija obaveznih projekata iz navedenog predmeta&nbsp; bit će održana&nbsp; u&nbsp; sljedećim terminima: &nbsp; &nbsp; 1. grupa: utorak, 22.01.2019. godine od 09:15 h u sali 3, &nbsp; &nbsp; 2. grupa: srijeda, 23.01.2019. godine od 09:15 h u sali 3. &nbsp;

Obavještenje za studente - Osnove poslovnog menadžmenta, Mikroekonomija

Drugi parcijalni test iz navedenih predmeta će biti održan 10.01.2019. god. (četvrtak) s početkom u 10.30h (amf 1).