VIJESTI


Obavještenje za apsolvente, imatrikulante i studente master studija

Pozivaju se apsolventi, imatrikulanti i studenti svih aktivnih master studija da se jave prodekanu za nastavu (mailom) sa naznačenom listom predmeta koje planiraju polagati u januarsko-februarskom ispitnom roku, najkasnije do 27.12. tekuće godine.   Obavještenje se ne odnosi na studente master studija koji su upis rea ...

Poslovno komuniciranje - obavještenje za studente

U nastavku možete preuzeti raspored studenata za prezentiranje iz navedenog predmeta.

Poziv za upis kandidata / polaznika programa cjeloživotnog učenja iz oblasti kulturnog turizma

U prilogu možete preuzeti poziv.

Radionica u okviru projekta Cultur WB

U Centru za kulturu grada Mostara je 20.12.2017. godine održana radionica u okviru Erasmus+ projekta &nbsp;CULTURWB ('Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim naslijeđem i kulturnim turizmom') <p style="text-align: justi ...

OBAVJEŠTENJE za studente treće godine - smjer "Bankarstvo i finansije"

Nastava - predavanja i vježbe iz predmeta "Bankarstvo" umjesto 29.12.2017. g. (petak) biće održani 23.12.2017. g. (subota) od 09:15 sati. &nbsp; PREDMETNI NASTAVNIK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Poslovno pravo - obavještenje za studente

Obavještavaju se studenti da se nastava iz navedenog predmeta planirana za 11.12. neće održati. Termin nadoknade će biti naknadno objavljen. &nbsp; Predmetni profesor

Spoljnotrgovinsko poslovanje - upis ocjena

Studenti koji nisu upisali ocjene iz navedenog predmeta potrebno je da dostave indekse predmetnom asistentu u&nbsp;petak (08.12.) u terminu od 10 do 11h.

Osnovi računovodstva - obavještenje za studente

Obavještavaju se studenti da su se dužni prijaviti za polaganje popravnog&nbsp;prvog parcijalnog ispita iz navedenog&nbsp;predmeta, koji će se&nbsp;održati 13.12.2017. godine (srijeda) u 8.30&nbsp;h u amfiteatru 2, najkasnije do 11.12.2017. godine (ponedjeljak). &nbsp; &nbsp; < ...

Obavještenje za studente četvrte godine, smjer Bankarstvo i finansije

Predavanja iz Finansijskog menadžmenta neće&nbsp;biti održana u četvrtak, 07. 12. 2017. O terminu nadoknade studenti će biti naknadno obaviješteni.

Obavještenje za studente treće godine

Obavještavaju se studenti treće godine da predavanja iz Poslovnih finansija neće biti održana u srijedu, 06.12.2017. Termin nadoknade će biti naknadno objavljen.

Obavještenje za studente treće godine

Obavještavaju se studenti treće godine da predavanja iz Poslovnih finansija neće biti održana 05. 12. 2017. godine. Termin nadoknade će biti naknadno objavljen.

Raspored studenata za TEST I iz MMPO

U nastavku možete preuzeti raspored studenata za polaganje prvog parcijalnog testa.

Održan Info dan CULTURWB projekta

U srijedu, 29.11. 2017. godine je na Ekonomskom fakultetuUniverziteta 'Džemal Bijedić' u Mostaruodržan Info dan projekta CULTURWB ('Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom'). Cilj o ...

Statistika za ekonomiste - Obavještenje za studente I godine studija

Obavještavaju se studenti I godine studija da se vježbe na predmetu Statistika za ekonomiste, planirane za devetu sedmicu nastave (obje grupe) odgađaju. Iste će se održati u četrnaestoj sedmici nastave. &nbsp; Predmetni asistent

Osnovi računovodstva - obavještenje za studente

Spisak studenata koji mogu pristupiti polaganju prvog parcijalnog ispita iz navedenog predmeta. &nbsp; Napomena: Termin održavanja ispita je pomjeren na 12.30h.

OBILJEŽAVANJE DANA DRŽAVNOSTI

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine organizuje izložbu i prigodno predavanje na temu: "Tradicija bosanske pismenosti u kontekstu državnosti"&nbsp;u petak, 24. 11. 2017. u 10.30 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.&nbsp; &nbsp; Pozivamo studente, nasta ...

Raspored polaganja ispita iz predmeta Statistika za ekonomiste

Prvi parcijalni ispit iz predmeta Statistika za ekonomiste polagati će se prema rasporedu sa spiska u prilogu i to studenti navedeni do rednog broja 40 polagati će u terminu od 9:00-10:30h. Studenti od rednog broja 41 ispit će polagati u terminu od 10:30-12:00h. Studenti su dužni pridržavati se navedenih termina i priloženog rasporeda.</ ...

Poslovno komuniciranje - obavještenje za studente

Raspored studenata po termina za polaganje prvog parcijalnog ispita iz navedenog predmeta.

Upis na prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2017./2018. god.

U nastavku možete preuzeti obavještenje o upisu.

Mikroekonomija - nadoknada nastave

&nbsp; Na zahtjev studenata nadoknada nastave iz predmeta "Mikroekonomija" se prolongira, te će umjesto 14.11. biti održana 16.11 od 11.00 - 15.00h (amfitetatar 2). &nbsp; Doc.dr. Irma Dedic