VIJESTI


Obavješetenje za studente I godine - Statistika za ekonomiste

Dana 16.10.2018. godine planirana predavanja, umjesto u AMF 2 , biće održana u sali br. 1 (drugi sprat) u redovnom terminu od 12:15 do 14:00 sati.

Obavještenje za studente

Obavještavaju se studenti da se vježbe iz predmeta:  "Poslovno komuniciranje", "Osnove računovodstva"  i "Mikroekonomija" neće održavati u trećoj sedmici nastave. Termin nadokande bit će naknadno objavljen.

Obavještenje za studente Studija turizma

Obavještavaju se studenti da se vježbe iz predmeta "Poslovno komuniciranje" i "IK tehnologije u turizmu" neće održavati u trećoj sedmici nastave. Termin nadokande bit će naknadno objavljen.

Obavještenje za studente Poslovne informatike

Obavještavaju se studenti da se vježbe iz predmeta "Poslovno komuniciranje" i "Osnove računovodstva" neće održavati u trećoj sedmici nastave. Termin nadokande bit će naknadno objavljen.

Obavještenje za studente, Istraživanje tržišta (Poslovna informatika)

Obavještavaju se studenti da će se vježbe iz navedenog predmeta umjesto u srijedu,  17.10. 2018. godine, održati u utorak, 16.10.2018. godine, u terminu od 8:15 - 10:00 u sali 1 EF.

Obavještenje za studente, Računovodstvo (Studiji turizma)

Obavještavaju se studenti da se vježbe iz navedenog predmeta neće održavati u trećoj sedmici nastave. Termin nadokane bit će naknadno objavljen.

Obavještenje za studente, Mikroekonomska analiza (Poslovna informatika)

Obavještavaju se studenti da se vježbe iz navedenog predemta neće održavati u trećoj sedmici nastave. Termin nadoknade bit će naknadno objavljen.

Obavještenje za studente treće godine - E-poslovanje (Poslovna informatika)

Obavještavaju se studenti da se predavanja iz navedenog predmeta neće održati u redovnom terminu, ponedjeljak  15.10.2018. godine. Termin nadoknade bit će naknadno objavljen.

Spoljnotrgovinsko poslovanje - obavještenje za studente

Nastava iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje će se održati u petak (12.10.) s početkom u 14.15h.   Predmetni profesor

Poziv za prijem studenata, volontera (USAID WHAM)

Univerzitet 'Džemal Bijedić' u Mostaru je potpisao memorandum o razumijevanju sa USAID WHAM projektom. Time je dogovorena saradnja o angažmanu studenata, volontera sa Univerziteta za potrebe projekta. &nbsp; &nbsp; <p style="te ...

Sedmica međunarodne saradnje na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Na našem Univerzitetu po prvi put se organizuje Sedmica međunarodne saradnje od 15.10. do 19. 10. 2018. godine. U tom periodu na Univerzitetu će boraviti predstavnici 15 visokoškolskih ustanova iz EU, partnerskih Univerziteta u okviru Easmus+programa te predstavnici DAAD-a i Yunus Emre ...

Obavještenje za studente - Osnovi računovodstva, Mikroekonomija

Obavještavaju se studenti da se vježbe iz navedenih predmeta neće održavati u drugoj sedmici nastave. Termin nadoknade bit će naknadno objavljen.

Obavještenje za studente - Osnovi računovodstva (Poslovna informatika)

Obavještavaju se studenti da se vježbe iz navedenog predmeta neće održavati u drugoj sedmici nastave. Termin nadoknade bit će naknadno objavljen.

Obavještenje za studente Studija turizma

Vježbe iz predmeta: "Računovodstvo", "Poslovno komuniciranje" i "IK tehnologije u turizmu" neće se održavati u drugoj sedmici nastave. Termin nadoknade bit će naknadno objavljen.

Obavještenje za studente studija Poslovna informatika

Vježbe iz predmeta "Mikroekonomska analiza" i "Poslovno komuniciranje" neće se održavati u drugoj sedmici nastave. Termin nadoknade bit će naknadno objavljen.

Obavještenje za studente prve godine - Poslovno komuniciranje

Vježbe iz navedenog predmeta neće se održavati u drugoj sedmici nastave. Termin nadoknade bit će naknadno objavljen.

Obavještenje za studente Studija turizma - Ekonomika turizma

Obavještavaju se studenti da se vježbe iz predmeta Ekonomika turizma neće održati u ponedjeljak 08. oktobra. Termin nadoknade će biti naknadno oglašen. &nbsp; Predmetni asistent

Obavještenje za studente treće godine - Bankarstvo

Predavanja iz predmeta Bankarstvo, samo za 05.10.2018. godine, biće održana u&nbsp; &nbsp;AMF 1. &nbsp;

Međunarodna ekonomija, Spoljnotrgovinsko poslovanje - upis ocjena

Studenti koji nisu upisali ocjene iz navedenih predmeta potrebno je da dostave indekse predmetnim asistentima u&nbsp;petak (5.10.) u terminu od 8.30 do 9h.

Obavještenje za studente - Osnovi računovodstva (Poslovna informatika)

Obavještavaju se studenti da se vježbe iz navedenog predmeta neće održavati u prvoj sedmici nastave. O terminu nadoknade bit ćete nakanadno obavješteni.