VIJESTI


RASPORED ISPITNIH TERMINA ZA APSOLVENTE, IMATRIKULANTE I STUDENTE MASTER STUDIJA

U nastavku možete preuzeti raspored ispitnih termina za apsolvente, imatrikulante i studente master studija.

Osnovi računovodstva - obavještenje za studente

Predavanja iz predmeta Osnovi računovodstva neće biti održana u petak, 29.12. 2017. Nastava planirana za taj dan bit će održana u petak, 05. 01. 2018. u terminu od 10.15 do 14 sati u Sali 4.   Predmetni profesor

Javne finansije - obavještenje o održavanju parcijalnog ispita

U nastavku možete preuzeti tekst obavještenja.

Bankarstvo - obavještenje o održavanju parcijalnog ispita

U nastavku možete preuzeti tekst obavještenja.

Radionica „Stručna praksa-priprema studenata za tržište rada“

Radionica 'Stručna praksa-priprema studenata za tržište rada' održana je u četvrtak, 21.12.2017. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta 'Džemal Bijedić' u Mostaru. Više informacija u Saopćenju koje slijedi.

Obavještenje za apsolvente, imatrikulante i studente master studija

Pozivaju se apsolventi, imatrikulanti i studenti svih aktivnih master studija da se jave prodekanu za nastavu (mailom) sa naznačenom listom predmeta koje planiraju polagati u januarsko-februarskom ispitnom roku, najkasnije do 27.12. tekuće godine.   Obavještenje se ne odnosi na studente master studija koji su upis rea ...

Poslovno komuniciranje - obavještenje za studente

U nastavku možete preuzeti raspored studenata za prezentiranje iz navedenog predmeta.

Poziv za upis kandidata / polaznika programa cjeloživotnog učenja iz oblasti kulturnog turizma

U prilogu možete preuzeti poziv.

Radionica u okviru projekta Cultur WB

U Centru za kulturu grada Mostara je 20.12.2017. godine održana radionica u okviru Erasmus+ projekta &nbsp;CULTURWB ('Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim naslijeđem i kulturnim turizmom') <p style="text-align: justi ...

OBAVJEŠTENJE za studente treće godine - smjer "Bankarstvo i finansije"

Nastava - predavanja i vježbe iz predmeta "Bankarstvo" umjesto 29.12.2017. g. (petak) biće održani 23.12.2017. g. (subota) od 09:15 sati. &nbsp; PREDMETNI NASTAVNIK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Poslovno pravo - obavještenje za studente

Obavještavaju se studenti da se nastava iz navedenog predmeta planirana za 11.12. neće održati. Termin nadoknade će biti naknadno objavljen. &nbsp; Predmetni profesor

Spoljnotrgovinsko poslovanje - upis ocjena

Studenti koji nisu upisali ocjene iz navedenog predmeta potrebno je da dostave indekse predmetnom asistentu u&nbsp;petak (08.12.) u terminu od 10 do 11h.

Osnovi računovodstva - obavještenje za studente

Obavještavaju se studenti da su se dužni prijaviti za polaganje popravnog&nbsp;prvog parcijalnog ispita iz navedenog&nbsp;predmeta, koji će se&nbsp;održati 13.12.2017. godine (srijeda) u 8.30&nbsp;h u amfiteatru 2, najkasnije do 11.12.2017. godine (ponedjeljak). &nbsp; &nbsp; < ...

Obavještenje za studente četvrte godine, smjer Bankarstvo i finansije

Predavanja iz Finansijskog menadžmenta neće&nbsp;biti održana u četvrtak, 07. 12. 2017. O terminu nadoknade studenti će biti naknadno obaviješteni.

Obavještenje za studente treće godine

Obavještavaju se studenti treće godine da predavanja iz Poslovnih finansija neće biti održana u srijedu, 06.12.2017. Termin nadoknade će biti naknadno objavljen.

Obavještenje za studente treće godine

Obavještavaju se studenti treće godine da predavanja iz Poslovnih finansija neće biti održana 05. 12. 2017. godine. Termin nadoknade će biti naknadno objavljen.

Raspored studenata za TEST I iz MMPO

U nastavku možete preuzeti raspored studenata za polaganje prvog parcijalnog testa.

Održan Info dan CULTURWB projekta

U srijedu, 29.11. 2017. godine je na Ekonomskom fakultetuUniverziteta 'Džemal Bijedić' u Mostaruodržan Info dan projekta CULTURWB ('Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom'). Cilj o ...

Statistika za ekonomiste - Obavještenje za studente I godine studija

Obavještavaju se studenti I godine studija da se vježbe na predmetu Statistika za ekonomiste, planirane za devetu sedmicu nastave (obje grupe) odgađaju. Iste će se održati u četrnaestoj sedmici nastave. &nbsp; Predmetni asistent

Osnovi računovodstva - obavještenje za studente

Spisak studenata koji mogu pristupiti polaganju prvog parcijalnog ispita iz navedenog predmeta. &nbsp; Napomena: Termin održavanja ispita je pomjeren na 12.30h.