Poziv na program obuke iz oblasti kulturnog turizma

Objavljeno: 06.01.2020

U sklopu realizacije Erasmus + projekta CULTURWB (Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim naslijeđem i kulturnim turizmom) kojeg finansira Evropska komisija, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje

 

 

POZIV

 

za upis kandidata / polaznika programa cjeloživotnog učenja iz oblasti kulturnog turizma

 

 

 

U okviru programa polaznici  će dobiti priliku da pohađaju obuku iz sljedećih oblasti:

 

  • Osnove projektnog me nadžmenta
  • Razvoj proizvoda
  •  Menadžment i marketing kulturnih događaja
  • Kulturna svijest-Kulturno naslijeđe Zapadnog Balkana danas i sutra
  • Interkulturalna komunikacija
  • Dizajniranje vrijednosti proizvoda/usluge i strategija društvenih medija
  • Finansiranje i budžetiranje događaja i projekata u kulturnom turizmu

 

 

U skladu sa ciljevima projekta, organizovani program cjeloživotnog učenja u fokus stavlja izgradnju i unapređivanje kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim naslijeđem i kulturnim turizmom i namijenjenjen je edukaciji zaposlenih u ustanovama kulture i zaštite kulturnog naslijeđa, turističkim organizacijama kao i drugim zainteresovanim licima.

 

Program je besplatan i odvijat će se u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru od 20. 01. do 31. 01. 2020.

 

Krajnji rok za prijavu je 15. 01. 2020. godine.

 

Broj kandidata / polaznika je  ograničen.

 

Popunjen prijavni obrazac (preuzeti sa web stranice Ekonomskog fakulteta) dostaviti mailom (ef@unmo.ba), poštom ili lično.

 

Više informacija o projektu možete dobiti na web stranici https://culturwb. pmf.uns.ac.rs/

 

Za sva dodatna pitanja u vezi sa programom možete se obratiti Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na broj 036 / 514 -910 il i na email adresu: ef@unmo.ba