Obavještenje za studente treće i četvrte godine

Objavljeno: 19.11.2019

Parcijalni ispit iz predmeta "Osnovi poslovnog menadžmenta" i "Strateški menadžment" će biti održan 21.11.2019. (četvrtak) od 08:30h (amf 1).