RANG LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA

Objavljeno: 15.11.2019

Rang liste kandidata za upis u prvu godinu Drugog ciklusa studija iz oblasti: Poslovna ekonomija i Menadžment u kulturnom turizmu, nalaze se u prilogu.

 

Kandidati koji su primljeni na drugi ciklus studija se pozivaju na sastanak sa prodekanom za nastavu ponedjeljak, 18.11.2019. godine,  u 12 sati, radi odabira izbornih predmeta i organizacije nastave.