Obavještenje za studente - "Upravljanje investicijama", "Preduzetništvo"

Objavljeno: 22.10.2019

Predavanja iz navedenih predmeta neće se održati u tekućoj sedmici nastave. Termini nadoknade bit će naknadno objavljeni,