Multidisciplinarni magistarski studij: Poslovna informatika

Objavljeno: 29.10.2018

Podsjećamo zainteresovane kandidate da je još uvijek otvoren Konkurs / Natječaj za upis studenata u prvu godinu diplomskog na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademskoj 2018/2019. godini.

 

Ekonomski fakultet nudi mogućnost upisa studentima na:

 

 

 

 • Magistarski studij iz oblasti Poslovne ekonomije
 • Magistarski studij: Menadžment u kulturnom turizmu
 • Magistarski studij: Poslovna informatika (smjer Poslovna inteligencija) kao multidisciplinarni studij Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija

 

 

Magistarski studij: Poslovna informatika (smjer Poslovna inteligencija) kao multidisciplinarni studij Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija

 

 

 

 

 • Naziv: Poslovna informatika (smjer: Poslovna inteligencija)
 • Nivo (ciklus): II (drugi),
 • Model: 3+2,
 • Broj ECTS bodova: (180+120),
 • Vrsta studija: redovni, samofinansirajući,
 • Akademsko zvanje: magistar poslovne informatike, 300 ECTS
 • Oblast obrazovanja: Poslovna informatika,
 • Način izvođenja: in class i DL.

 

 

Po završetku 2.ciklusa studija student stječe sljedeće:

 

Opće kompetencije:

 

 • Spremnost i mogućnost samostalnog funkcioniranja bez stalnog nadzora i funkcioniranja u multidisciplinarnom timu usmjerenog ka zajedničkom cilju.
 • Sposoban je samostalno i u timu davati prijedloge rješenja problema iz oblasti poslovne informatike.
 • Sposoban je samostalno prikupiti poslovne podatke, napraviti izbor relevantnih i interpretirati ih.
 • Sposoban je komunicirati usmeno, pismeno i elektronski o temama iz oblasti poslovne informatike sa subjektima iz struke ili izvan nje na maternjem i engleskom jeziku.
 • Sposoban je uklopiti se u poslovanje savremenih organizacija (preduzeća, korporacija) sa odgovarajućim nivoom profesionalne, etičke i socijalne odgovornosti.
 • Svjestan je obima i dinamike razvoja oblasti i sposoban prepoznati potrebu uključenja u proces cjeloživotnog učenja i profesionalnog razvoja.

 

 

Specifične:

 

Multidisciplinarne 70% od specifičnih

 

 • Sposobnost analize sistema (problema) iz poslovne organizacije u smislu sagledavanja koncepata iz domene aplikacije i prevladavanja nesuglasnosti (abstraction gap) sa ICT alatima koji se nude za rješavanje tih koncepata.
 • Sposobnost upravljanja informacijskim sistemima, komponentama sistema i procesima uz sposobnost obezbjeđenja statističkih i drugih podataka potrebnih za korištenje alata poslovne inteligencije i sistem odlučivanja, praćenje i ocjenu uspješnosti rada sistema.
 • Sposobnost analize problema, identifikacije i definiranja zahtjeva za resursima informacijskih tehnologija potrebnih za njegovo rješenje, identifikaciju grešaka i problema i primjenu odgovarajućih dijagnostičkih metoda u utvrđivanju uzroka i otklanjanju grešaka u granicama zahtjeva za kvalitetna rješenja.
 • Mogućnost asistiranja i kreiranja u izradi projekata i planova.

 

 

IT 30% od specifičnih

 

 • Sposobnost upravljanja informacijskim sistemima, komponentama sistema i procesima uz sposobnost obezbjeđenja statističkih i drugih podataka potrebnih za sistem odlučivanja, praćenje i ocjenu uspješnosti rada sistema.
 • Sposobnost projektiranja informacijskih sistema, komponenti, procesa i programa prema postavljenim zahtjevima (uz učešće u definiranju i modeliranju zahtijeva), izbor odgovarajućih metoda, procedura, tehnika i alata, organizaciju i efektivno korištenje resursa u smislu troškova, kvaliteta, pouzdanosti, raspoloživosti i sigurnosti i utjecaja na okolinu.
 • Smisao za integraciju korisničkih sistema u odgovarajuće okruženje u širem sistemu.
 • Razumijevanje i korištenje računarske mreže i komunikacijske tehnologije u okviru poslovnih informacijskih sistema.

 

Ekonomske 40% od specifičnih

 

 • Sposobnost analize internog i eksternog okruženja organizacije;sposobnost dizajniranja adekvatne organizacijske strukture u skladu sa osnovnim tipovima organizacija te sposobnost davanja preporuka za unapređenje poslovnih funkcija organizacije.
 • Sposobnost identifikacije i primjene odgovarajuće kvantitativne metode u rješavanju poslovnih problema i donošenju poslovnih odluka.
 • Sposobnost da samostalno ili kao član tima koncipira istraživačke, marketing i biznis planove te primjenjuje osnovne principe projektnog menadžmenta.
 • Sposobnost analize i vrednovanja finansijskih aspekata poslovanja organizacije te upravljanja rizikom u svrhu donošenja poslovnih odluka.

 

 

Pravo upisa na drugi ciklus studija Poslovne informatike imaju bachelori Poslovne informatike sa  minimalno ostvarenih 180 ECTS-ova, a svršeni studenti srodnih fakulteta koji su završili prvi ciklus studija u trajanju od tri godine sa ostvarenih 180 ECTS bodova, također imaju pravo upisa na ovaj studij uz obavezno polaganje preduslovnih predmeta po Odluci NNV-a studija.  Opci uslovi upisa su definisani Statutom Univerziteta i Pravilima studiranja na drugom ciklusu.

 

Preduslovni predmeti:

 

 1. Baze podataka
 2. Sigurnost i zaštita informacionih sistema (SIZIS)
 3. Računovodstvo
 4. Menadžment

 

 

 

Prijave za upis studenata podnose u Studentsku službu Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.