Poziv za prijem studenata, volontera (USAID WHAM)

Objavljeno: 11.10.2018

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru je potpisao memorandum o razumijevanju sa USAID WHAM projektom. Time je dogovorena saradnja o angažmanu studenata, volontera sa Univerziteta za potrebe projekta.

 

 

Objavljen je poziv za prijem studenata, volontera i to za dvije pozicije:

  1. Business Facilitator Assistant i
  2. PR Assistant

 

 

Detaljne informacije o uslovima konkursa su u prilogu.