Obavještenje za studente treće godine - Bankarstvo

Objavljeno: 04.10.2018

Predavanja iz predmeta Bankarstvo, samo za 05.10.2018. godine, biće održana u   AMF 1.