Održana komemoracija za prof. dr. Hamida Drljevića

Objavljeno: 04.09.2018

Jučer je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru održan komemorativni skup povodom smrti prof. dr. Hamida Drljevića, redovnog profesora Ekonomskog fakulteta.

 

Komemorativnom skupu su, pored članova porodice, prisustvovali zaposlenici Fakulteta i Univerziteta te predstavnici studenata.

 

Dekanica Fakulteta, prof. dr.Azra Bajramović je podsjetila prisutne na akademski put prof. dr. Drljevića i istakla da je bio jedan od prvih nastavnika na Ekonomskom fakultetu i jedan od malobrojnih nastavnika koji su u poslijeratnom periodu omogućili opstanak i razvoj Ekonomskog fakulteta. Prisutnima se također obratio i prorektor za naučno-nastavna pitanja Univerziteta,prof. dr. Senad Rahimić, koji je istakao ulogu Hamida Drljevića u razvoju Univerziteta. Dugogodišnji saradnik prof. dr. Drljevića, mr. Ćamil Tabaković,se prisjetio rada i druženja sa profesorom Drljevićem i govorio o njegovoj stručnosti, posvećenosti poslu, ali i hrabrosti u suočavanju sa životnim nedaćama.Svoje impresije o saradnji sa prof. Drljevićemiznio je i prof. dr. Adil Trgo, profesor Ekonomskog fakulteta koji je naglasio da je Drljević u teškim ratnim i poslijeratnim vremenima dao nemjerljiv doprinos održanju i razvoju Fakulteta i Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 

Prof. dr. Hamid Drljević je bio jedan od prvih nastavnika na Ekonomskom fakultetu od 1978. godine a već je od 1970. radio na Mašinskom fakultetu Sarajevo, Odjeljenje Mostar. Cijeli svoj radni vijek je posvetio radu sa studentima i mladim generacijama. Veliki broj objavljenih naučnih i stručnih radova svjedoči i o njegovom aktivnom bavljenju naučno-istraživačkim radom. Hamid Drljević je u svojoj dugogodišnjoj karijeri bio i dekan Ekonomskog fakulteta od 1997. do 2000, a u dva mandata je obavljao funkciju prorektora Univerziteta„Džemal Bijedić“ i to prorektora za nauku i naučnoistraživački rad od 2000. do 2002. godine i prorektora za naučno-nastavna pitanja od 2002. do 2004. godine.

 

Gubitak za sve profesore, saradnike, zaposlenike i studente Ekonomskog fakulteta i Univerziteta ostaje neprocjenjiv i nenadoknadiv.


Galerija