Konkurs za upis studenata u akademsku 2018/2019 godinu - drugi upisni rok

Objavljeno: 22.06.2018

U toku je Konkurs / Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademskoj 2018/2019. godini - drugi upisni rok.

 

Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru već 40 godina educira i osposobljava visokoobrazovani akademski i stručni kadar koji je spreman uspješno odgovoriti savremenim poslovnim izazovima.

 

U drugom upisnom roku studentima se nudi mogućnost upisa na akademski dodiplomski studij, stručni dodiplomski studij i master studij u jednogodišnjem trajanju.

 

Akademski dodiplomski studij:

 

Studenti se na četverogodišnjem akademskom dodiplomskom studiju mogu specijalizirati iz sljedećih oblasti:

 

 • Menadžment malih i srednjih preduzeća
 • Bankarstvo i finansije
 • Menadžment
 • Računovodstvo i revizija
 • Međunarodna ekonomija

 

Nakon završetka studija imaju mogućnost zapošljavanja u privatnom, javnom i neprofitnom sektoru.

 

 • javni sektor (stručni saradnik, državni službenik, šef odjela, šef sektora, profesor ekonomske grupe predmeta itd.)
 • privatni sektor (preduzetnik, menadžer nabave, menadžer prodaje, finansijski menadžer, računovođa, interni revizor, menadžer ljudskih resursa, marketing menadžer, menadžer spoljne trgovine itd.)
 • neprofitni sektor (projekt menadžer, savjetnik, izvršni direktor itd.)

 

Diplomski studij (Master) 4+1

 

U okviru jednogodišnjeg master studija studenti se mogu specijalizirati iz tri oblasti:

 

 • Računovodstvo i revizija
 • Poslovni menadžment
 • Menadžment finansija 

 

Sve dodatne informacije o studijskim programima možete naći na web stranici Fakulteta (www.ef.unmo.ba) ili saznati pozivom na broj: 036 514 912.

 

Prijave na Konkurs se primaju svakim radnim danom u Studenstkoj službi Ekonomskog fakulteta od 10 do 12 sati.