Sastanak konzorcija Erasmus+ projekta CULTURWB

Objavljeno: 20.06.2018

Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić “ u Mostaru je u periodu od 19. 6. do 21. 6. 2018. godine domaćin radionice i sastanka konzorcijuma Erasmus + projekta CULTURWB  (“Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom“). Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru je jedan od trinaest partnera koji učestvuje u implementaciji projekta CULTURWB čiji je nosilac Univerzitet u Novom Sadu, i koji je finansiran kroz ERASMUS+ Program (Capacity Building in Higher Education - Key Action 2).

 

U srijedu u okviru projektnih aktivnosti bit će održana i konferencija posvećena stejkholderima u kulturnom turizmu na kojoj će prisutni biti upoznati sa trendovima u razvoju kulturnog turizma u EU ali i u BiH te će biti održane radionice za studente.