Takmičenje studenata u marketing planiranju

Objavljeno: 14.06.2018

ZAVRŠEN PRVI DAN TAKMIČENJA STUDENATA U MARKETING PLANIRANJU

 


Takmičenje obilježeno mnoštvom kreativnih rješenja

 


Već 14 godina na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru studenti izrađuju marketing kampanje za poslovne subjekte iz cijele BiH. Na taj način unapređuju teorijska znanja, te stiču praktična znanja i vještine. Do sada, samo na Ekonomskom fakultetu, i to na prvom ciklusu studija kreirano je preko 450 marketing projekata i istraživačkih studija, a Fakultet se može pohvaliti, da su upravo iz njegovih prostorija na tržište izbačene nove linije proizvoda, inovirane i unapređene ponude poslovnih partnera, koncipirane uspješne promotivne kampanje, pa čak i nastale navijačke pjesme. Sve je to rađeno na bazi kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja tržišta, gdje studenti na optimalan način prepoznavaju kupčeve zahtjeve i preferencije, te na bazi istih kreiraju diferenciranu ponudu za partnere u realizaciji projekta, ostvarujući konkurentske prednosti u odnosu na direktne konkurente.

 


Danas su studenti dobili priliku da javno predstave svoj tromjesečni rad i kreirane marketing kampanje za poslovne partnere i prijatelje Ekonomskog fakulteta. Naime, danas je održan prvi dan dvodnevnog takmičenja u marketing planiranju. Partner ovogodišnjeg, već 14. po redu, takmičenja u marketing planiranju je fondacija Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini. Marketing projekti su koncipirani u okviru redovne nastave iz predmeta Marketing, koju su realizirali predmetni nastavnik prof. dr. Veldin Ovčina i predmetna asistentica mr. Amela Piralić. U uvodnom dijelu manifestacije prisutnima su se obratili: dekanica Ekonomskog fakulteta, prof. dr. Azra Bajramović; savjetnica za obrazovanje, nauku i tehnologije pri Fedralnom ministarstvu obrazovanja, mr. Sanela Kuko; stručna savjetnica za visoko obrazovanje pri Ministarstvu obrazovanja nauke, kulture i sporta HNK, mr. Hilzema Tabaković; te prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru doc. dr. Denis Mušić.

 


Kroz dva dana Takmičenja predstaviti će se 17 studentskih grupa i isto toliko kreativnih i diferenciranih marketing kampanja, koje će, nadamo se, generisati pozitivne trendove i tokove za preduzeća koja su im u protekla tri mjeseca otvorila svoja vrata i pružila im maksimalnu pomoć i podršku u realizaciji planiranih aktivnosti.

 

Marketing planove će ocjenjivati članovi stručne komisije, a pobjednici takmičenja bit će proglašeni po završetku manifestacije.