Studij turizma – uplata treće rate školarine

Objavljeno: 05.04.2018

Studenti Studija turizma trebaju uplatiti treću ratu školarine (iznos: 400,00 KM) do 30.04.2018. godine.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun br.: 1610200000290904 sa naznakom: uplata treće rate školarine - Studij turizma, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Ekonomski fakultet.

 

 

Napomena:

Četvrta rata školarine plaća se prilikom ovjere lejtnog semstra (početak juna 2018. godine).

 

Primjerak uplatnice zajedno sa indexom treba predati u Studentsku službu.