OBAVJEŠTENJE APSOLVENTIMA

Objavljeno: 01.03.2018

Pozivaju se apsolventi Ekonomskog fakulteta koji planiraju polagati ispit(e) na apsolventskom (mart) ispitnom roku da se jave (mailom) prodekanu za nastavu (sa naznačenom listom ispita) najkasnije do 06.03. 

 

Prodekan za nastavu