Svečana promocija i dodjela diploma

Objavljeno: 12.02.2018

U subotu, 10. 02. 2017. godine, održana je svečana promocija i dodjela diploma studentima koji su visoka zvanja stekli tokom protekle akademske godine na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 

Ceremoniji su prisustvovali: rektor Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prof dr. Sead Pašić, prorektor za nastavno-naučna pitanja, prof. dr. Vahida Žujo, prorektor za nauku i naučno-istraživački rad, prof. dr. Elvir Zlomušica, prorektor za međunarodnu saradnju, prof. dr. Maja Kazazić, generalni sekretar dipl. pravnik, Sanda Jelin-Kajan, dekani fakulteta: prof. dr. Ahmed Džubur, dekan Agromediteranskog fakulteta, prof. dr. Azra Bajramović, dekan Ekonomskog fakulteta, doc. dr. Almir Marić, v.d. dekana Fakulteta humanističkih nauka, prof. dr. Jasmin Azemović, dekan Fakulteta informacijskih tehnologija, prof. dr. Suad Špago, dekan Građevinskog fakulteta, prof. dr. Safet Isić, dekan Mašinskog fakulteta, prof. dr. Asim Peco, dekan Nastavničkog fakulteta, prof. dr. Alena Huseinbegović, dekan Pravnog fakulteta.

 

Prisutnima se obratio rektor Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prof dr. Sead Pašić.

 

U sklopu ceremonije je promovisano i 52 diplomanta I i II ciklusa studija Ekonomskog fakulteta i jedan magistar nauka.

 

Ovom promocijom je započeo program obilježavanja 41. godišnjice Univerziteta”Džemal Bijedić”.