Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - obavještenje za studente

Objavljeno: 11.01.2018

Drugi parcijalni test iz predmeta Metodi i modeli poslovnog odlučivanja će se održati 18.01.2018. godine u 12 sati - AMF2

 

Studenti se moraju prijaviti za polaganje zaključno sa 17.01.2018.