Obavještenje - svečana promocija 2018. godine

Objavljeno: 09.01.2018

Svečana promocija - dodjela diploma za studente I i II ciklusa koji su okončali studij u 2017. godini održat će se 10.02.2018.(subota) u Sportskoj dvorani sa početkom u 11:00 sati.

 

Na ime izdavanja diplome potrebno je uplatiti:

 

  •  100 KM (stotinu KM) - studenti koji su završili prvi ciklus studija (Bachelori poslovne ekonomije i diplomirani ekonomisti-menadžeri),svrha doznake: E4115 – izdavanje diplome I ciklusa studija,  

 

  •  200 KM (dvije stotine KM), studenti koji su završili drugi ciklus studija (Magistri poslovne ekonomije), svrha doznake: E4117 - izdavanje diplome II ciklusa studija.

 

Uplate izvršiti na žiroračun Ekonomskog fakulteta broj:1610200000290904, primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« - Ekonomski fakultet.

 

Prvi prvi primjerak uplatnice treba predati u Studentsku službu Fakultetaod 23.01.2018. do 03.02.2018.

 

 Uplatnice se mogu poslati i poštom na adresu:

Univerzitet „Džemal Bijedić“

Ekonomski fakultet

(za Studentsku službu)

Univerzitetski kampus

88104  MOSTAR

 

Napomene:

 

  • Rok za preuzimanje diplome o završenom studiju je 60 dana od dana izdavanja. Svi oni koji ne preuzmu diplomu u tom roku, morat će platiti visinu naknade utvrđene za izdavanje duplikata navedenih diploma.
  • Dolazak na promociju potrebno je prijaviti Studentskoj službi Fakulteta prilikom predaje uplatnice ili na e-mail: muratovic@unmo.ba najkasnije do 01.02.2018.

 

09.01.2018.                                                                                                                                                                              Studentska služba