Obavještenje za apsolvente, imatrikulante i studente master studija

Objavljeno: 24.12.2017

Pozivaju se apsolventi, imatrikulanti i studenti svih aktivnih master studija da se jave prodekanu za nastavu (mailom) sa naznačenom listom predmeta koje planiraju polagati u januarsko-februarskom ispitnom roku, najkasnije do 27.12. tekuće godine.

 

Obavještenje se ne odnosi na studente master studija koji su upis realizovali u akademskoj 2017/2018. godini.