Trening o korištenju mikrosimulacijskih modela u istraživanju javnih finansija

Objavljeno: 21.09.2019
Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta »Džemal Bijedić« u Mostaru organizuje 25. 9. 2019. trening o korištenju mikrosimulacijskih modela u istraživanju javnih finansija.  
 
Više o treningu kao i načinu prijavljivanja možete vidjeti u sljedećim dokumentima.