Poslovno komuniciranje - obavještenje za studente

Objavljeno: 22.12.2017

U nastavku možete preuzeti raspored studenata za prezentiranje iz navedenog predmeta.