RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Objavljeno: 15.07.2019

U prilogu je rang lista za upis u prvu godinu I ciklusa studija Poslovne informatike.