RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA

Objavljeno: 12.07.2019

U prilogu je rang lista za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija Ekonomskog fakulteta.