Radionica u okviru projekta Cultur WB

Objavljeno: 21.12.2017

U Centru za kulturu grada Mostara je 20.12.2017. godine održana radionica u okviru Erasmus+ projekta  CULTURWB (“Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim naslijeđem i kulturnim turizmom“)

 

Cilj održavanja radionice je bio upoznati prisutne sa ciljevima, rezultatima i važnošću CULTURWB projekta te predstaviti programe cjeloživotnog učenja iz oblasti kulturnog turizma koji će biti održani na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru u januaru 2018. godine.

 

Program iz oblasti kulturnog turizma su razvili učesnici ovog projekta, univerziteti iz BiH, Crne Gore, Srbije te tri univerziteta iz Evropske unije. Kreiranju programa cjeloživotnog učenja je prethodila analiza kompetencija stejkholdera u kulturnom turizmu u BiH, Crnoj Gori i Srbiji u periodu od januara do marta 2017. godine.  

 

Na osnovu analize nedostataka kompetencija definisano je 7 kurseva cjeloživotnog učenja i to: Razvoj proizvoda, Osnove projektnog menadžmenta, Menadžment i marketing kulturnih događaja, Kulturna svijest-Kulturno naslijeđe Zapadnog Balkana danas i sutra, Interkulturalna komunikacija, Dizajniranje vrijednosti proizvoda/usluge i strategija društvenih medija, Finansiranje i budžetiranje događaja i projekata u kulturnom turizmu, u okviru kojih će polaznici moći da usavrše svoje vještine i kompetencije.

 

Program cjeloživotnog učenja je prvenstveno namijenjen zaposlenima u institucijama kulture, kulturno-historijskog naslijeđa, turističkim organizacijama i ostalim institucijama i organizacijama koje se bave ili su povezane sa kulturnim turizmom.

 

Poziv za prijave na navedene programe je objavljen na web stranici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (www.unmo.ba) i web stranici Ekonomskog fakulteta (www.ef.unmo.ba) i traje do 03. januara 2018. godine. Kursevi za primljene kandidate će biti organizovani u prostorijama Ekonomskog fakulteta u periodu od 04. do 18. januara 2018. godine.


Galerija