JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA NERMINA OMEROVIĆA

Objavljeno: 11.06.2019

Osnovni podaci odbrane diplomskog rada kandidata Nermina Omerovića nalaze se u prilogu.