Obavještenje za studente prve godine - "Ekonomika preduzeća"

Objavljeno: 06.06.2019

Test iz predmeta "Ekonomika preduzeća" - zadaci će biti održan 10.06. (ponedjeljak) od 09:30 do 11:00h.