Obavještenje za studente studija Poslovna informatika

Objavljeno: 11.05.2019

Vježbe iz predmeta "Menadžment" će do kraj semestra biti održavane u sljedećim terminima:

 

 

17.05. - petak 4 časa (Sala 1)

23.05. - četvrtak 2 časa (Sala 1)

31.05. - petak 4 časa (Sala 1)

06.06. - četvrtak 2 časa (Sala 1)

14.06 - petak 4 časa (Sala 1)

 

 

Predmetna saradnica