Obavještenje za studente studija Poslovna informatika

Objavljeno: 10.05.2019
U skladu sa molbom studenata/ica II godine studija Poslovna informatika, 4 časa vježbi iz predmeta "Poslovni engleski jezik" bit će održana u petak, 17. 5. 2019. od 13:15 h (umjesto 2 časa nadoknade u subotu, 11. 5. 2019. u 13:15 h) u sali 2 Ekonomskog fakulteta.