Obavještenje za studente treće godine - "Ekonomika osiguranja"

Objavljeno: 25.02.2019

Vježbe iz navedenog predmeta neće biti održane u prvoj sedmici nastave. Termin nadoknade bit če naknadno objavljen.