Dobitnici Dekanove nagrade

Objavljeno: 24.01.2019

Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta je na sjednici  održanoj  22. 01. 2019. godine usvojilo odluku o dodjeli Dekanove nagrade za studente sa najboljim uspjehom sa I i II ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini.

 

 

Nagrada se, u skladu sa Pravilnikom o nagradama za studente Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru, dodjeljuje studentima s najboljim uspjehom sa I i II ciklusa studija svake akademske godine za prethodnu godinu studija.  Uslov za dobijanje Nagrade  jeste najmanja prosječna ocjena 8 ili više, ostvarena u prethodnoj godini studija. Pored toga, student mora ispunjavati i dodatne uslove: da tokom studija nije ponavljao niti jednu godinu studija i da je položio sve ispite iz prethodne godine studija do 30. 9.  Ako spomenute uslove ispunjava više studenata, onda Nagradu  dobija 10 studenata za I i II ciklus.

 

 

Dekanova nagrada za akademsku 2017 / 2018. godinu se dodjeljuje sljedećim studentima:

 

 1. Esmeralda Šuta (prosječna ocjena 10,00)
 2. Adnan Ćohković (prosječna ocjena 9,75)
 3. Ajla Hakalović (prosječna ocjena 9,33)
 4. Edna Voloder (prosječna ocjena 9,25)
 5. Tajma Taso (prosječna ocjena 9,22)
 6. Lejla Škaljić (prosječna ocjena 9,22)
 7. Nermin Omerović (prosječna ocjena 9,14)
 8. Branka Ekmečić (prosječna ocjena 9,13)
 9. Lamija Zagorčić (prosječna ocjena 9,11)
 10. Ela Meškić (prosječna ocjena 9,00)
 11. Sanela Hero (prosječna ocjena 9,00)

 

 

O vremenu i mjestu dodjele nagrada studenti će biti naknadno obaviješteni.

 

 

Čestitamo nagrađenim studentima!