TAKMIČENJE STUDENATA U BIZNIS PLANIRANJU

Objavljeno: 16.01.2019

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u četvrtak, 17.01.2019. godine u 10:00h (Amfitetar 2) održat će se takmičenje studenata u biznis planiranju.

 

 

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da svojim prisustvom podržite manifestaciju čiji je naglasak stavljen na razvoj preduzetničkih sposobnosti studenata, kako bi stečena znanja i vještine mogli primijeniti u budućnosti.

 

 

Studenti biznis planove kreiraju u okviru predmeta “Osnovi poslovnog menadžmenta“, s ciljem stjecanja znanja i sposobnosti iz oblasti menadžmenta. Naglasak je stavljen na razvoj poduzetničkih sposobnosti studenata, kako bi stečena znanja i vještine mogli primijeniti u budućnosti.

 

U prilogu je agenda takmičenja.