Raspored polaganja ispita iz predmeta Statistika za ekonomiste

Objavljeno: 21.11.2017

Prvi parcijalni ispit iz predmeta Statistika za ekonomiste polagati će se prema rasporedu sa spiska u prilogu i to studenti navedeni do rednog broja 40 polagati će u terminu od 9:00-10:30h. Studenti od rednog broja 41 ispit će polagati u terminu od 10:30-12:00h.

Studenti su dužni pridržavati se navedenih termina i priloženog rasporeda.

 

Predmetni nastavnik