VIJESTI Sve vijesti »

Osnovi računovodstva - obavještenje za studente

Spisak studenata koji mogu pristupiti polaganju prvog parcijalnog ispita iz navedenog predmeta.   Napomena: Termin održavanja ispita je pomjeren na 12 ...

Raspored polaganja ispita iz predmeta Statistika za ekonomiste

Prvi parcijalni ispit iz predmeta Statistika za ekonomiste polagati će se prema rasporedu sa spiska u prilogu i to studenti navedeni do rednog broja 40 polagati će u terminu od 9: ...

Poslovno komuniciranje - obavještenje za studente

Raspored studenata po termina za polaganje prvog parcijalnog ispita iz navedenog predmeta.

Upis na prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2017./2018. god.

U nastavku možete preuzeti obavještenje o upisu.

Mikroekonomija - nadoknada nastave

&nbsp; Na zahtjev studenata nadoknada nastave iz predmeta "Mikroekonomija" se prolongira, te će umjesto 14.11. biti održana 16.11 od 11.00 - 15.00h (amfitetatar 2). < ...

DOKUMENTI Svi dokumenti »

Statut Univerziteta ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru Statut Univerziteta ˝Džemail Bijedić˝ u Mostaru
Pravila studiranja na prvom ciklusu studija Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na drugom ciklusu studija Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na trećem ciklusu studija Pravila studiranja na trećem ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Uplata za izradu diplome Uplata za izradu diplome

REZULTATI ISPITA Svi rezultati »

Javne finansije - rezultati prvog parcijalnog testa Javne finansije - rezultati prvog parcijalnog testa
Osnovi poslovnog menadžmenta - rezultati ispita od 17.11.2017. Osnovi poslovnog menadžmenta - rezultati ispita od 17.11.2017.
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati prvog parcijalnog testa Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati prvog parcijalnog testa
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 20.11.2017. Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 20.11.2017.
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 13.11.2017. Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 13.11.2017.