MENADŽMENT FAKULTETA

Dekan:
prof. dr. Azra Bajramović
e-mail: azra.bajramovic@unmo.ba


Prodekani:

doc. dr.  Veldin Ovčina
Prodekan za nastavu, e-mail: veldin.ovcina@unmo.ba

 

doc. dr. Aida Brkan-Vejzović,
Prodekan za naučno- istraživački rad, e-mail: aida.brkan@unmo.ba