DOKUMENTI


Poslovno komuniciranje - rezultati ispita od 30.8.2018. godine Poslovno komuniciranje - rezultati ispita od 30.8.2018. godine
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 30.8.2018. Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 30.8.2018.
Istraživanje tržišta - rezultati ispita od 24.8.2018. godine Istraživanje tržišta - rezultati ispita od 24.8.2018. godine
Rezultati ispita iz Ekonomike osiguranja, 23. 8. 2018. Rezultati ispita iz Ekonomike osiguranja, 23. 8. 2018.
Međunarodna ekonomija - rezultati ispita od 12.7.2018. Međunarodna ekonomija - rezultati ispita od 12.7.2018.
Matematika za ekonomiste - rezultati ispita od 16.7.2018. godine Matematika za ekonomiste - rezultati ispita od 16.7.2018. godine
Makreting - rezultati ispita od 13.7.2018. godine Makreting - rezultati ispita od 13.7.2018. godine
Rezultati ispita iz Ekonomike osiguranja, 09. 7. 2018. Rezultati ispita iz Ekonomike osiguranja, 09. 7. 2018.
Kulturna historija BiH (studiji turizma) - rezultati ispita Kulturna historija BiH (studiji turizma) - rezultati ispita
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 10.7.2018. godine Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 10.7.2018. godine
Finansijska tržišta - rezultati ispita od 09.7.2018. godine Finansijska tržišta - rezultati ispita od 09.7.2018. godine
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 07.7.2018. Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 07.7.2018.
Finansijsko računovodstvo (II parcijalni) - rezultati ispita od 07.7.2018. Finansijsko računovodstvo (II parcijalni) - rezultati ispita od 07.7.2018.
Informatika za ekonomiste - rezultati drugog parcijalnog testa od 03.7.2018. godine Informatika za ekonomiste - rezultati drugog parcijalnog testa od 03.7.2018. godine
Informatika za ekonomiste - rezultati prvog parcijalnog testa od 03.7.2018. godine Informatika za ekonomiste - rezultati prvog parcijalnog testa od 03.7.2018. godine
Istraživanje tržišta - rezultati ispita od 05.7.2018. godine Istraživanje tržišta - rezultati ispita od 05.7.2018. godine
Matematika za ekonomiste - rezultati ispita od 30.6.2018. godine Matematika za ekonomiste - rezultati ispita od 30.6.2018. godine
Ekonomika preduzeća, Korporativno upravljanje - rezultati ispita od 04.7.2018. godine Ekonomika preduzeća, Korporativno upravljanje - rezultati ispita od 04.7.2018. godine
Ekonomika osiguranja - rezultati ispita Ekonomika osiguranja - rezultati ispita
E-pravo (Poslovna informatika) - rezultati ispita od 25.6.2018. godine E-pravo (Poslovna informatika) - rezultati ispita od 25.6.2018. godine