DOKUMENTI


Javne finansije - rezultati prvog parcijalnog testa Javne finansije - rezultati prvog parcijalnog testa
Osnovi poslovnog menadžmenta - rezultati ispita od 17.11.2017. Osnovi poslovnog menadžmenta - rezultati ispita od 17.11.2017.
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati prvog parcijalnog testa Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati prvog parcijalnog testa
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 20.11.2017. Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 20.11.2017.
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 13.11.2017. Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 13.11.2017.
Preduzetništvo - rezultati prvog parcijalnog testa Preduzetništvo - rezultati prvog parcijalnog testa
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 09.11.2017. Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 09.11.2017.
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 19.10.2017. Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 19.10.2017.
Finansijsko izvještavanje - rezultati ispita od 23.10.2017. Finansijsko izvještavanje - rezultati ispita od 23.10.2017.
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 23.10.2017. Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 23.10.2017.
Upravljanje projektima - rezultati ispita od 23.10.2017. Upravljanje projektima - rezultati ispita od 23.10.2017.
Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 09.10.2017. Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 09.10.2017.
Međunarodna ekonomija - rezultati ispita od 09.10.2017. Međunarodna ekonomija - rezultati ispita od 09.10.2017.
Finansijsko izvještavanje - rezultati ispita od 06.10.2017. Finansijsko izvještavanje - rezultati ispita od 06.10.2017.
Mikroekonomija - rezultati ispita od 06.10.2017. Mikroekonomija - rezultati ispita od 06.10.2017.
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 06.10.2017. Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 06.10.2017.
Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 06.10.2017. Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 06.10.2017.
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 06.10.2017. Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 06.10.2017.
Metode i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 22.9.2017. (popravni) Metode i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 22.9.2017. (popravni)