DOKUMENTI


Preduzetništvo - rezultati ispita od 07.2.2018. Preduzetništvo - rezultati ispita od 07.2.2018.
Ekonomika turizma - rezultati ispita od 05.2.2018. Ekonomika turizma - rezultati ispita od 05.2.2018.
Metode i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 29.1.2018. Metode i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 29.1.2018.
Poslovno komuniciranje - rezultati ispita od 01.2.2018. Poslovno komuniciranje - rezultati ispita od 01.2.2018.
Poslovno komuniciranje (Poslovna informatika) - konačni rezutati ispita Poslovno komuniciranje (Poslovna informatika) - konačni rezutati ispita
Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 25.1.2018. Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 25.1.2018.
Poslovno pravo - rezultati ispita od 29.1.2018. Poslovno pravo - rezultati ispita od 29.1.2018.
Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 30.1.2018. Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 30.1.2018.
Finansijski menadžment - rezultati ispita od 30.1.2018. Finansijski menadžment - rezultati ispita od 30.1.2018.
IK tehnologije u turizmu - rezultati ispita od 30.1.2017. IK tehnologije u turizmu - rezultati ispita od 30.1.2017.
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 24.1.2018. Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 24.1.2018.
Portfolio menadžment - rezultati ispita od 24.1.2018. Portfolio menadžment - rezultati ispita od 24.1.2018.
Metode i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati drugog parcijalnog testa Metode i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati drugog parcijalnog testa
Savremeni engleski jezik I (Studij turizma) - rezultati ispita od 24.1.2018. Savremeni engleski jezik I (Studij turizma) - rezultati ispita od 24.1.2018.
Statistika za ekonomiste - rezultati ispita od 16.1.2018. Statistika za ekonomiste - rezultati ispita od 16.1.2018.
Osnovi ekonomije - rezultati parcijanih testova Osnovi ekonomije - rezultati parcijanih testova
Bankarstvo - rezultati drugog parcijalnog ispita Bankarstvo - rezultati drugog parcijalnog ispita
Poslovne finansije - ukupni rezultati Poslovne finansije - ukupni rezultati
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati parcijalnih testova Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati parcijalnih testova
Javne finansije - rezultati parcijalnih testova Javne finansije - rezultati parcijalnih testova