DOKUMENTI


Matematika za ekonomiste - rezultati ispita od 13.7.2019. godine Matematika za ekonomiste - rezultati ispita od 13.7.2019. godine
Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 15.7.2019. godine Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 15.7.2019. godine
Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati ispita od 18.7.2019. godine Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati ispita od 18.7.2019. godine
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 16.7.2019. godine Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 16.7.2019. godine
Ekonomika osiguranja - rezultati ispita od 10.7.2019. godine Ekonomika osiguranja - rezultati ispita od 10.7.2019. godine
Portfolio menadžment - rezultati ispita od 15.7.2019. godine Portfolio menadžment - rezultati ispita od 15.7.2019. godine
Makroekonomija - rezultati ispita od 15.7.2019. godine Makroekonomija - rezultati ispita od 15.7.2019. godine
Mikroekonomija - rezultati ispita od 09.7.2019. godine Mikroekonomija - rezultati ispita od 09.7.2019. godine
Upravljanje projektom - rezultati ispita od 12.7.2019. godine Upravljanje projektom - rezultati ispita od 12.7.2019. godine
Marketing - rezultati ispita od 10.7.2019. godine Marketing - rezultati ispita od 10.7.2019. godine
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 12.07.2019. godine Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 12.07.2019. godine
Međunarodna ekonomija - rezultati ispita od 12.7.2019. godine Međunarodna ekonomija - rezultati ispita od 12.7.2019. godine
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 08.7.2019. godine (integralni test) Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 08.7.2019. godine (integralni test)
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 08.7.2019. godine (drugi parcijalni test) Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 08.7.2019. godine (drugi parcijalni test)
Ekonomika preduzeća, Osnovi poslovnog menadžmenta - rezultati ispita od 09.7.2019. godine Ekonomika preduzeća, Osnovi poslovnog menadžmenta - rezultati ispita od 09.7.2019. godine
Upravljanje projektima - rezultati ispita od 10.07.2019. Upravljanje projektima - rezultati ispita od 10.07.2019.
Finansijska tržišta - rezultati ispita od 08.7.2019. godine Finansijska tržišta - rezultati ispita od 08.7.2019. godine
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 02.7.2019. godine Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 02.7.2019. godine
Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 27.6.2019. godine Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 27.6.2019. godine
Poslovne finansije - rezultati ispita od 02.7.2019. godine Poslovne finansije - rezultati ispita od 02.7.2019. godine