DOKUMENTI


Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 13.9.2018. Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 13.9.2018.
Finansijska tržišta - rezultati ispita od 17.9.2018. godine Finansijska tržišta - rezultati ispita od 17.9.2018. godine
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 14.9.2018.godine Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 14.9.2018.godine
Međunarodna ekonomija - rezultati ispita od 13.9.2018. Međunarodna ekonomija - rezultati ispita od 13.9.2018.
Poslovno komuniciranje - rezultati ispita od 13.9.2018. godine Poslovno komuniciranje - rezultati ispita od 13.9.2018. godine
Rezultati ispita iz Poslovnih finansija, 04. 9. 2018. Rezultati ispita iz Poslovnih finansija, 04. 9. 2018.
Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati ispita od 10.9.2018. Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati ispita od 10.9.2018.
Ekonomika preduzeća, Korporativno upravljanje - rezultati ispita od 07.9.2018. Ekonomika preduzeća, Korporativno upravljanje - rezultati ispita od 07.9.2018.
Makroekonomija - rezultati ispita od 05.9.2018. godine Makroekonomija - rezultati ispita od 05.9.2018. godine
Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 31.8.2018. godine Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 31.8.2018. godine
Informatika za ekonomiste - rezultati drugog parcijalnog testa od 03.9.2018. godine Informatika za ekonomiste - rezultati drugog parcijalnog testa od 03.9.2018. godine
Informatika za ekonomiste - rezultati prvog parcijalnog testa od 03.9.2018. godine Informatika za ekonomiste - rezultati prvog parcijalnog testa od 03.9.2018. godine
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 06.9.2018. godine Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 06.9.2018. godine
Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 05.9.2018. godine (integralni test) Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 05.9.2018. godine (integralni test)
Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 05.9.2018. godine (drugi parcijalni test) Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 05.9.2018. godine (drugi parcijalni test)
Preduzetništvo - rezultati ispita od 06.9.2018. godine Preduzetništvo - rezultati ispita od 06.9.2018. godine
Matematika za ekonomiste - rezultati ispita od 01.9.2018. godine Matematika za ekonomiste - rezultati ispita od 01.9.2018. godine
Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 31.8.2018. Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 31.8.2018.
Finansijska tržišta - rezultati ispita od 03.9.2018. godine Finansijska tržišta - rezultati ispita od 03.9.2018. godine
Upravljanje projektima - rezultati ispita od 31.8.2018. godine Upravljanje projektima - rezultati ispita od 31.8.2018. godine