DOKUMENTI


Uplata za izradu diplome Uplata za izradu diplome
Prijava za upis u prvu godinu - Stručni dodiplomski studij Prijava za upis u prvu godinu - Stručni dodiplomski studij
Prijava za upis u prvu godinu - Akademski dodiplomski studij Prijava za upis u prvu godinu - Akademski dodiplomski studij
Prijava teme završnog rada Prijava teme završnog rada
Prijava teme diplomskog rada Prijava teme diplomskog rada
Molba za priznavanje ispita Molba za priznavanje ispita (I ciklus)
Molba za izdavanje duplikata diplome Molba za izdavanje duplikata diplome
Molba za izdavanje duplikata indexa Molba za izdavanje duplikata indexa
Molba - razno Molba - razno
Upis u prvu godinu studija Upis u prvu godinu studija
Upis u drugu, treću i četvrtu godinu studija Upis u drugu, treću i četvrtu godinu
Pravilnik o priznanjima Pravilnik o priznanjima Univerziteta ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru
Pravilnik o nagradama za studente Pravilnik o nagradama za studente Univerziteta ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru
Pravilnik o načinu polaganju ispita i ocjenjivanju studenata Pravilnik o načinu polaganju ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru
Pravilnik o mobilnosti Pravilnik o mobilnosti
Pravilnik o angažovanju studenata demonstratora Pravilnik o angažovanju studenata demonstratora na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru