DOKUMENTI


IK tehnologije u turizmu - rezultati drugog parcijalnog testa IK tehnologije u turizmu - rezultati drugog parcijalnog testa
Osnove njemačkog jezika I - rezutati ispita od 07.01.2017. Osnove njemačkog jezika I - rezutati ispita od 07.01.2017.
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 18.12.2017. Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 18.12.2017.
Osnovi računovodstva - rezultati prvog parcijalnog testa Osnovi računovodstva - rezultati prvog parcijalnog testa
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 11.12.2017. Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 11.12.2017.
Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati prvog parcijalnog testa Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati prvog parcijalnog testa
Osnovi ekonomije - rezultati prvog parcijalnog testa Osnovi ekonomije - rezultati prvog parcijalnog testa
Izmjena i dopuna člana 30. Pravilnika studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru Izmjena i dopuna člana 30. Pravilnika studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru
Metode i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati prvog parcijalnog testa Metode i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati prvog parcijalnog testa
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati prvog parcijalnog ispita Analiza poslovanja preduzeća - rezultati prvog parcijalnog ispita
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 07.12.2017. Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 07.12.2017.
Poslovno pravo - rezultati prvog parcijalnog ispita Poslovno pravo - rezultati prvog parcijalnog ispita
Bankarstvo - rezultati prvog parcijalnog ispita Bankarstvo - rezultati prvog parcijalnog ispita
Statistika za ekonomiste - rezultati prvog parcijalnog testa Statistika za ekonomiste - rezultati prvog parcijalnog testa
Osnovi računovodstva (Poslovna informatika) - rezultati prvog parcijalnog testa Osnovi računovodstva (Poslovna informatika) - rezultati prvog parcijalnog testa
Osnovi računovodstva - rezultati prvog parcijalnog testa Osnovi računovodstva - rezultati prvog parcijalnog testa
IK tehnologije u turizmu - rezultati prvog parcijalnog testa IK tehnologije u turizmu - rezultati prvog parcijalnog testa
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati prvog parcijalnog ispita Analiza poslovanja preduzeća - rezultati prvog parcijalnog ispita
Ekonomika turizma - rezultati prvog parcijalnog testa Ekonomika turizma - rezultati prvog parcijalnog testa
Poslovno komuniciranje - rezultati prvog parcijalnog testa Poslovno komuniciranje - rezultati prvog parcijalnog testa