DOKUMENTI


Ekonomika osiguranja - rezultati drugog parcijalnog testa Ekonomika osiguranja - rezultati drugog parcijalnog testa
Finansiranje malih i srednjih preduzeća - rezultati drugog parcijalnog ispita Finansiranje malih i srednjih preduzeća - rezultati drugog parcijalnog ispita
Upravljanje projektima - rezultati ispita od 19.6.2019. godine Upravljanje projektima - rezultati ispita od 19.6.2019. godine
Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 18.6.2019. godine Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 18.6.2019. godine
Posrednici u turizmu (Studij turizma) - rezultati ispita od 19.6.2019. godine Posrednici u turizmu (Studij turizma) - rezultati ispita od 19.6.2019. godine
Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 18.6.2019. godine (drugi parcijalni test) Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 18.6.2019. godine (drugi parcijalni test)
Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 18.6.2019. godine (integralni test) Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 18.6.2019. godine (integralni test)
Platnobilansna i valutna politika - rezultati (I i) II parcijanog ispita sa konačnom ocjenom Platnobilansna i valutna politika - rezultati (I i) II parcijanog ispita sa konačnom ocjenom
Monetarne finansije - rezultati (I i) II parcijalnog testa sa konačnom ocjenom Monetarne finansije - rezultati (I i) II parcijalnog testa sa konačnom ocjenom
Posrednici u turizmu (Studij turizma) - rezultati drugog parcijalnog ispita od 06.6.2019. godine Posrednici u turizmu (Studij turizma) - rezultati drugog parcijalnog ispita od 06.6.2019. godine
Ekonomika preduzeća - ukupni rezultati (zadaci) Ekonomika preduzeća - ukupni rezultati (zadaci)
Finansijska tržišta - rezultati drugog parcijalnog testa od 07.6.2019. godine Finansijska tržišta - rezultati drugog parcijalnog testa od 07.6.2019. godine
Makroekonomija - rezultati drugog parcijalnog testa od 03.6.2019. godine Makroekonomija - rezultati drugog parcijalnog testa od 03.6.2019. godine
Međunarodna ekonomija - rezultati drugog parcijalnog testa Međunarodna ekonomija - rezultati drugog parcijalnog testa
Korporativno upravljanje - rezultati ispita Korporativno upravljanje - rezultati ispita
Upravljanje projektom - rezultati ponovljenog parcijalnog testa Upravljanje projektom - rezultati ponovljenog parcijalnog testa
Informatika za ekonomiste - rezultati drugog parcijalnog testa od 29.5.2019. godine Informatika za ekonomiste - rezultati drugog parcijalnog testa od 29.5.2019. godine
Ekonomika preduzeća - zbirni rezultati (teorija) Ekonomika preduzeća - zbirni rezultati (teorija)
Finansijsko računovodstvo - rezultati prvog parcijalnog ispita od 10.5.2019. godine Finansijsko računovodstvo - rezultati prvog parcijalnog ispita od 10.5.2019. godine
Osnove njemačkog jezika II (Studiji turizma) - rezultati prvog parcijalnog testa Osnove njemačkog jezika II (Studiji turizma) - rezultati prvog parcijalnog testa