DOKUMENTI


Korporativno upravljanje - rezultati ispita Korporativno upravljanje - rezultati ispita
Upravljanje projektom - rezultati ponovljenog parcijalnog testa Upravljanje projektom - rezultati ponovljenog parcijalnog testa
Informatika za ekonomiste - rezultati drugog parcijalnog testa od 29.5.2019. godine Informatika za ekonomiste - rezultati drugog parcijalnog testa od 29.5.2019. godine
Ekonomika preduzeća - zbirni rezultati (teorija) Ekonomika preduzeća - zbirni rezultati (teorija)
Finansijsko računovodstvo - rezultati prvog parcijalnog ispita od 10.5.2019. godine Finansijsko računovodstvo - rezultati prvog parcijalnog ispita od 10.5.2019. godine
Osnove njemačkog jezika II (Studiji turizma) - rezultati prvog parcijalnog testa Osnove njemačkog jezika II (Studiji turizma) - rezultati prvog parcijalnog testa
Ekonomika preduzeća - rezultati prvog parcijalnog testa od 24.4.2019. godine Ekonomika preduzeća - rezultati prvog parcijalnog testa od 24.4.2019. godine
Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati prvog parcijalnog ispita od 15.4.2019. godine Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati prvog parcijalnog ispita od 15.4.2019. godine
Platnobilansna i valutna politika - rezultati prvog parcijalnog ispita od 20.4.2019. godine Platnobilansna i valutna politika - rezultati prvog parcijalnog ispita od 20.4.2019. godine
Upravljanje projektima - rezultati prvog parcijalnog testa od 17.4.2019. godine Upravljanje projektima - rezultati prvog parcijalnog testa od 17.4.2019. godine
Matematika za ekonomiste - rezultati prvog parcijalnog testa od 19.4.2019. godine Matematika za ekonomiste - rezultati prvog parcijalnog testa od 19.4.2019. godine
Monetarne finansije - rezultati prvog parcijalnog testa od 18.4.2019. godine Monetarne finansije - rezultati prvog parcijalnog testa od 18.4.2019. godine
Finansijska tržišta - rezulati prvog parcijalnog testa od 15.4.2019. godine Finansijska tržišta - rezulati prvog parcijalnog testa od 15.4.2019. godine
Međunarodna ekonomija - rezultati prvog parcijalnog testa Međunarodna ekonomija - rezultati prvog parcijalnog testa
Posrednici u turizmu (Studij turizma) - rezultati prvog parcijalnog ispita od 11.4.2019. godine Posrednici u turizmu (Studij turizma) - rezultati prvog parcijalnog ispita od 11.4.2019. godine
Informatika za ekonomiste - rezultati prvog parcijalnog testa od 10.4.2019. godine Informatika za ekonomiste - rezultati prvog parcijalnog testa od 10.4.2019. godine
Makroekonomija - rezultati prvog parcijalnog testa Makroekonomija - rezultati prvog parcijalnog testa
Finansiranje malih i srednjih preduzeća - rezultati prvog parcijalnog testa Finansiranje malih i srednjih preduzeća - rezultati prvog parcijalnog testa
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 14.3.2019. godine Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 14.3.2019. godine
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 05.3.2019. godine Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 05.3.2019. godine