Zajednički master studij sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu u trajanju od jedne ili dvije godine (4+1 ili 3+2)

Jednogodišnji master program: 

 

 • Cilj. Cilj programa je sticanje dodatnih znanja iz savremenog menadžmenta u formi MBA studija.
 • Trajanje. MBA program u trajanju od jedne godine (60 ECTS), sa završnom tezom.
 • Koncept. Studij je namijenjen polaznicima koji su završili četverogodišnje obrazovanje na ekonomskom, pravnom ili tehničkom fakultetu i ostvarili ekvivalent od 240 ECTS poena. Sa MBA diplomom, u ukupnom zbiru to predstavlja 300 ECTS poena i pretpostavku za nastavak doktorskog studija u Bologna-modelu visokog obrazovanja.
 • Ciljna grupa. Studij je prvenstveno namijenjen menadžerima i/ili poslovnim analitičarima sa iskustvom u odvijanju poslovnih procesa.
 • Program. Nastavni plan “+1” se sastoji od 8 predmeta i dat je u nastavku.
 • Teza. Završni rad- MBA teza se radi nakon položenih ispita i boduje se sa 12 ECTS.
 • Diploma – dvostruka: Univerzitet “Džemal Bijedić, EFSA-UNSA.
 •  Cijena. Cijena studija – 7.000 KM

 

Dvogodišnji master program:

 

 • Cilj. Cilj  programa je sticanje dodatnih znanja iz savremenog menadžmenta u formi MBA studija.
 • Trajanje. MBA program u trajanju od dvije godine (120 ECTS), sa završnom tezom.
 • Koncept. Studij je namijenjen polaznicima koji su završili trogodišnje obrazovanje na ekonomskom, pravnom ili tehničkom fakultetu i ostvarili ekvivalent od 180 ECTS poena. Sa MBA diplomom, u ukupnom zbiru to predstavlja 300 ECTS poena i pretpostavku za nastavak doktorskog studija u Bologna-modelu visokog obrazovanja. 
 • Ciljna  grupa. Studij je prvenstveno namijenjen menadžerima i/ili poslovnim analitičarima sa iskustvom u odvijanju poslovnih procesa.
 • Program. Nastavni plan “+2” se sastoji od 13 predmeta i business plana u vidu projekta i dat je u nastavku. 
 • Završni rad- MBA teza se radi nakon položenih ispita i boduje se sa 30 ECTS.
 • Diploma – dvostruka: Univerzitet “Džemal Bijedić, EFSA-UNSA.
 • Cijena studija – 10.000 KM

Dokumenti