VIJESTI Sve vijesti »

Obavještenje za upis u I godinu - drugi upisni rok

U prilogu je tekst obavještenja.

RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA - POSLOVNA INFORMATIKA (DRUGI UPISNI ROK)

U prilogu je rang lista kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija - Poslovna informatika (drugi upisni rok), u akademskoj 2018/2019 godini.

Obavještenje o izmjeni termina ispita iz predmeta "E-pravo" (Poslovna informatika)

Drugi septembarski ispitni rok će se održati 29.9.2018. godine u 13 h, umjesto ranije planiranog roka 24.9.2018. godine.

Obavještenje o izmjeni termina ispita iz predmeta "Poslovno pravo"

Drugi septembarski ispitni rok će se održati 29.9.2018. godine u 13 h, umjesto ranije planiranog roka 24.9.2018. godine.

RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA - STUDIJI TURIZMA (DRUGI UPISNI ROK)

U prilogu je rang lista kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija - Studiji turizma (drugi upisni rok), u akademskoj 2018/2019 godini.

DOKUMENTI Svi dokumenti »

Statut Univerziteta ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru Statut Univerziteta ˝Džemail Bijedić˝ u Mostaru
Pravila studiranja na prvom ciklusu studija Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na drugom ciklusu studija Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na trećem ciklusu studija Pravila studiranja na trećem ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Uplata za izradu diplome Uplata za izradu diplome

REZULTATI ISPITA Svi rezultati »

Makroekonomija - rezultati ispita od 19.9.2018. godine Makroekonomija - rezultati ispita od 19.9.2018. godine
Ekonomika preduzeća - rezultati ispita od 21.9.2018. godine Ekonomika preduzeća - rezultati ispita od 21.9.2018. godine
Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 14.9.2018. godine Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 14.9.2018. godine
Osnovi poslovnog menadžmenta - rezultati ispita od 13.9.2018. godine Osnovi poslovnog menadžmenta - rezultati ispita od 13.9.2018. godine
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 20.9.2018. godine (integralni test) Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 20.9.2018. godine (integralni test)