VIJESTI Sve vijesti »

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA ELDARA GABELE

Osnovni podaci odbrane diplomskog rada kandidata Eldara Gabele nalaze se u prilogu.

Obavještenje za studente prve godine, Matematika za ekonomiste

Obavještavaju se studenti da će nadokanada vježbi za drugu sedmicu održati u sljedećim terminima: utorak (17.4.) u periodu 10:30-12:00 i 14:15-15:00 u AMF2,< ...

Obavještenje za studente prve godine, Matematika za ekonomiste

Obavještavaju se studenti druge grupe da će se treći čas vježbi iz predmeta Matamatika za ekonomiste održati u srijedu (11.4.) u terminu od 11:15 do 12:00 u AMF2.

Poslovna informatika - raspored parcijalnih ispitnih rokova

U nastavku možete preuzeti raspored parcijalnih ispitnih rokova.

Obavještenje za studente treće godine, smjer Bankarstvo i finansije

Obavještavaju se studenti da će nastava iz Ekonomike osiguranja planirana za11. 4. i 12. 4. biti održana 12. 4. sa početkom u9. 15.

DOKUMENTI Svi dokumenti »

Statut Univerziteta ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru Statut Univerziteta ˝Džemail Bijedić˝ u Mostaru
Pravila studiranja na prvom ciklusu studija Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na drugom ciklusu studija Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na trećem ciklusu studija Pravila studiranja na trećem ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Uplata za izradu diplome Uplata za izradu diplome

REZULTATI ISPITA Svi rezultati »

Međunarodna ekonomija - rezultati prvog parcijalnog testa Međunarodna ekonomija - rezultati prvog parcijalnog testa
Ekonomika preduzeća (teorija) - rezultati prvog parcijalnog ispita Ekonomika preduzeća (teorija) - rezultati prvog parcijalnog ispita
Platnobilansna i valutna politika - rezultati prvog parcijalnog testa Platnobilansna i valutna politika - rezultati prvog parcijalnog testa
Informatika za ekonomiste - rezultati prvog parcijalnog testa Informatika za ekonomiste - rezultati prvog parcijalnog testa
Makroekonomija - rezultati prvog parcijalnog testa Makroekonomija - rezultati prvog parcijalnog testa